Op 1 oktober is er weer bind avond. Op deze avond worden twee vliegen gebonden n.l., "Medicine"( zeeforel) en de "Shuttlecock"(droge vlieg). De vliegen worden door Nico Heukels en Guus Eilers voor gebonden. Voor de benodigde materialen zie deze link.

Guus heeft nog een stukje bij gevoegd betreffende zijn vlieg, zie hiervoor deze bijlage.